Con Bướm Xun    Nhạc ngoại quốc
(Bm) Cha Cha Cha  121
Con bướm xinh con bướm xinh con bướm đa tnh
Đa vui với lũ hoa b hoa mai lan đang ha mnh
Con n bay, con n bay, con n la đ
Tựa bầy tin nữ trong khc nhạc tnh
Cha cha cha


Xun ngất ngy xun ngất ngy Xun c hương hoa
Nng xun đến với bao nhiu say m yu
đương đậm đ
Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan ha
Bầy lộc non biếc xanh trn cy cnh
Cha cha cha


Gi phất phơ ru nhẹ lm rơi cnh hồng đo
Ru rt chim non chuyền cnh cy đ ồn o
Nng ngồi hong tc bn hin nh
Chng nhn my trắng bay xa mờ
Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc tnh
Cha cha cha


Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ khng
Tuổi xun m thắm đi mi em xinh duyn như
nụ hồng
Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ g
Một trời xun c chim ca vang mừng em vu quy