Điệp Khc Ma Xun   Quốc Dũng

Gi hắt hiu lung linh hoa vng
Chở tia nắng về trong nh ma sang
Gi mi mơn man trn đa mi hồng
người em yu tm qun trong cuộc sống
Bướm vẫn tung tăng bay la đ,
Mặt trời my buồn nhẹ tri thiết tha


nh mắt mơ trng nơi xa vời
Chở ma Xun đến đem nguồn vui
Rừng Xun ơi xin lặng gi heo may
Để chim mung quay về với mun cy
Tnh Xun ơi xin dệt mối yu thương
Từ bao nhiu năm tnh sầu mun hướng


Ny gi hy cuốn từng l rơi
V nắng hy chiếu mu thắm tươi
cng những tiếng ht
Điệu nhạc dng chơi vơi
Du hồn ta say trong viễn khơi


l l la la la