Gái Xuân      nhạc: Từ Vũ, thơ: Nguyễn Bính
(A) (C) (D) (Bb) Cha Cha Cha  125 / Tango  110
Em [C] như cô [F] gái hăy c̣n [C] xuân
Trong [G] trắng thân [Am] chưa lấm bụi [G] trần
Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở
Gái [G] xuân giũ lụa trên sông Vân


Xuân [C] đi xuân [F] đến hăy c̣n [C] xuân
[G] gái trông [Am] xuân đến bao [G] lần
Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở
Gái [G] xuân giũ lụa trên sông [C] Vân


[C] Ḷng xuân lơ đăng má xuân hồng
[F] Cô gái xuân mơ chuyện vợ [C] chồng
[F] Đôi tám xuân đi trên mái [C] tóc
Đêm [Dm] xuân cô [G] ngủ có buồn [C] không


Em [C] như cô [F] gái hăy c̣n [C] xuân
Trong [G] trắng thân [Am] chưa lấm bụi [G] trần
Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở
Gái [G] xuân giũ lụa trên sông [C] Vân