Hoa Xun     Phạm Duy
(F) (E) Tango 110 / Coutry Ballad  70
Xun vừa về trn bi cỏ non
Gi Xun đưa l vng xui nguồn
Hoa cười cng tia nắng vng son
Lũ ong ln đường cnh tung trn
Hoa chẳng yu lũ bướm lả lơi
Muốn yu anh vc cầy trn đồi
Hay l yu chiến sĩ ngn nơi
Thấy hoa tươi cuời bỗng thương đời


Xun! Hoa cn tươi mi
Hoa v nhn thế biết sum vầy cuộc vui
Xun! Hoa nở v ai
Tay nhịp bn tay cng đắp xy ngy mai
C một chng thi sĩ miền qu
Ngắt bng hoa biếu người xun th
C một đn em b ngoi đ
Ht cu i tờ đn Xun về


Những đon người trn luống cầy nu
Thấy hoa xun php lạ ra mu
Bỗng nhủ lng ra sức cầy su
Tiếng ca như thể tiếng kinh cầu
Hoa bn yu bng dng cần lao
Bắt tay nhau trnh cuộc cơ cầu
Người cng ma đ thot vực su
Sức reo hoa nở lc Xun đầu


Xun! Hoa tỏa hương mới
Nhn quần n i đ ku đi niềm vui
Xun! Hoa l tnh ti
Đua nở cng ai cng quyến luyến mọi nơi
C một bầy thn nữ nhn hoa
Chc cho Xun vui vẻ thi ha
C một vi tc trắng thầm mơ
Ước cho hoa nở mi khng gi