Khc Giao Ma     Huy Tuấn

Cầm tay nhau bước trong giao thừa
Đn xun đang về với tnh yu tri đất ny
Ta cng bao người nhn nhau nh mắt hn hoan
Với bao niềm yu thương cuộc đời


Đ.K.   Bn em bn em anh say trong hạnh phc
Đi mi em anh ngỡ cnh đo
Bn anh bn anh em nghe trong lng ht
Những giai điệu tnh yu


Ta đi bn nhau đn xun đang về tới
Hồn ha vo cng với đất trời
Xin nng ly ln chc nhau thm hạnh phc
Cuộc đời mi thắm tươi
Cầm tay nhau bước trong giao thừa
đn xun đang về với tnh yu ...tri đất nay
Ta cng bao người nhn nhau nh mắt hn hoan
với bao niềm yu thương cuộc đời  (Đ.K)


Đm nay đm nay ngn năm sẽ qua
Đm nay ngn năm mới về
D hoa kia c phi phai
Tnh cn di theo năm thng


Đm nay đm nay ngn năm sẽ qua
Xun theo ngn năm mới về
D qua bao thng năm di
Tnh người khng phi phai  (Đ.K.)


Ta đi bn nhau đn xun đang về tới
Hồn ha vo cng với đất trời
Xin nng ly ln chc nhau thm hạnh phc
Cuộc đời mi thắm tươi