Ly Rượu Mừng    Phạm Đnh Chương
(A) (C) Classic Waltz  135

Ngy xun nng chn ta chc nơi nơi
Mừng anh nng phu vui la thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người cng dn ấm no
Thot ly đời gian lao ngho kh.. a a a
Nhấp chn đầy vơi chc người người vui.. a a a
Mun lng xao xuyến duyn đời
 1 2 3 4 5

Rt thm trn đầy chn quan san
Chc người binh sĩ ln đng
Chiến đấu cng thnh
Sống cuộc đời lnh
Mừng người v nước qun thn mnh
 1 2 3 4

Ka nơi xa xa c b mẹ gi
Từ lu mong con mắt vương lệ nha
 1 2
Chc b một sớm qu hương
 1 2
Bước con về ha nỗi yu thương.. a a a
Ht khc hoan ca thắm tươi đời lnh.. a a a
 1 2
Chc mẹ hiền dứt u tnh  1 2 3

Rượu hn hoan ' mừng đi ' uyn ương  1 2 3
Xy tổ ấm trn cnh yu đương
 1 2
No cạn ly
' mừng người nghệ sĩ
 1 2
Tiếng thi ca ht chấm ph t thm đời mới
 1 2 3 4
Bạn hỡi
' vang ln ' lời ước ' thing ling
 1 2
Chc non sng ha bnh
0 ha bnh  1 2 3
Ngy mu xương thi
' tun rơi  0
Ngy ấy qu hương
' yn vui
 1
Đợi anh về trong chn tnh đầy vơi
 1 2 3 4 5

Nhấc cao ly ny
 1 2
Hy chc ngy mai sng trời tự do
 1 2
Nước non thanh bnh
 1 2
Mun người hạnh phc chan ha
 1 2

Nhấc cao ly ny
 1 2
Hy chc ngy mai sng trời tự do
 1 2
Nước non thanh bnh
 1 2
Mun người hạnh phc chan ha
 1 2

Ước ' ' hạnh ' phc ' nơi nơi...
Hương
' thanh ' bnh ' đang ' phơi ' phới...