Ly Rượu Mừng    Phạm Đnh Chương
(A) (C) Classic Waltz  135

Ngy xun nng chn ta chc nơi nơi
Mừng anh nng phu vui la thơm hơi
Người thương gia lợi tức
Người cng dn ấm no
Thot ly đời gian lao ngho kh... a a a
Nhấp chn đầy vơi chc người người vui ... a a a
Mun lng xao xuyến duyn đời
 1 2 3 4 5

Rt thm trn đầy chn quan san
Chc người binh sĩ ln đng
Chiến đấu cng thnh
Sống cuộc đời lnh
Mừng người v nước qun thn mnh
1 2 3 4

Ka nơi xa xa c b mẹ gi
Từ lu mong con mắt vương lệ nha
Chc b một sớm qu hương
Bước con về ha nỗi yu thương.. a a a
Ht khc hoan ca thắm tươi đời lnh
.. a a a. Chc mẹ hiền dứt u tnh
 1 2 3 1/2

Rượu hn hoan mừng đi uyn ương
Xy tổ ấm trn cnh yu đương
No cạn ly, mừng người nghệ sĩ
Tiếng thi ca ht chấm ph t thm đời mới
Bạn hỡi vang ln. Lời ước thing ling
   1 2
Chc non sng ha bnh, ha bnh
Ngy mu xương thi tun rơi
Ngy ấy qu hương yn vui
Đợi anh về trong chn tnh đầy vơi


Nhấc cao ly ny
Hy chc ngy mai sng trời tự do
Nước non thanh bnh
Mun người hạnh phc chan ha
.. Ước. mơ. hạnh. phc. nơi. nơi...
.. Hương. thanh. bnh. đang. phơi. phới...