Ma Xun Đầu Tin   Văn Cao
(C) Italian Waltz  130
Rồi dặt du ma xun theo n về
Ma bnh thường ma vui nay đ về
Ma xun mơ ước ấy đang đến đầu tin
Với khi bay trn sng, g đang gy trưa
Bn sng một trưa nắng cho bao tm hồn


Rồi dặt du ma xun theo n về
Người mẹ nhn đn con nay đ về
Ma xun mơ ước ấy đang đến đầu tin
Nước mắt trn vai anh
Giọt sưởi ấm đi vai anh
Niềm vui pht giy như đang long lanh


i giờ pht yu qu hương lm sao
Trong xun vui đầu tin
i giờ pht trong tay anh đầu tin
Một cuộc đời m ấm


Từ đy người biết qu người
Từ đy người biết thương người
Từ đy người biết yu người


Giờ dặt du ma xun theo n về
Ma bnh thường, ma vui nay đ về
Ma xun mơ ước ấy xưa c về đu
Với khi bay trn sng, g đang gy trưa
Bn sng một trưa nắng thi
Hm nay mnh mng