Năm qua đă làm ǵ      Bùi Công Nam
(D) Orchestra Swing1 132  (style: Swing & Jazz)
Năm qua tôi đă làm ǵ, cho người sinh ra tôi
Năm qua tôi đă làm ǵ, cho người yêu thương ḿnh
Năm qua tôi đă làm ǵ, cho người nâng đỡ tôi
Và năm qua tôi đă làm ǵ, cho những mối quen thân t́nh
1 2 3 4 5

Đ.K. Giờ là lúc nh́n
' lại, xem một năm vừa trôi qua
Buồn
' vui thế nào, có giận hờn có thứ tha
Hài ḷng hay thất
' vọng
Trưởng thành hơn hay vẫn ngây
' ngô, như lúc ban đầu 1 2 3 4
Dù là như thế
' nào, dù mọi điều đă có ra ' sao
Chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên
' môi
Thành công, thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi
Đón
' chào năm mới 1 2 3 4

Năm qua tôi có được ǵ, sau những lần rong chơi
Năm qua tôi có được ǵ, sau những bước chân rối bời
Năm qua tôi có được ǵ, sau những lần chia tay
Và năm qua tôi có được ǵ
Sau những phút giây quay lại
1 2 3 4 5  Repeat Đ.K.

Vậy là hết một
' năm, bao bộn bề phải trải qua
Nh́n
' xem thế nào có giận hờn, có thứ tha
Hài ḷng hay thất
' vọng
Trưởng thành hơn hay vẫn ngây
' ngô, như lúc ban đầu
Dù là như thế
' nào, dù mọi điều đă có ra ' sao
Chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên
' môi
Thành công, thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi
Đón
' chào năm mới 1 2 3 4 5

Giờ tôi khép lại, thêm một năm nữa đă trôi
Xin
' chào năm mới 1 2 3 4

Năm nay tôi sẽ làm ǵ, cho người sinh ra tôi
Năm nay tôi sẽ làm ǵ, cho người yêu thương ḿnh
Năm nay tôi sẽ làm ǵ, cho người nâng đỡ tôi
Và năm nay tôi sẽ làm ǵ, cho những mối quen thân t́nh

https://www.youtube.com/watch?v=x4IwuZ7asH4  Năm Qua Đă Làm Ǵ
- Noo Phước Thịnh | Gala Nhạc Việt 14 - Tết 2020