Pht Giao Ma    Trần Thiện Thanh
(F) Belero / Rumba  90
Lại một ma Xun nữa đến trong khi lửa chiến tranh
Ma xun vẫn xanh xanh như cuộc tnh em với anh
Xun ny anh khng về ngn cu thề khng chắc em vui
Qu xun anh chẳng c gc giặc từng giờ
Đời lnh chiến lấy g gửi về em


Tiền đồn heo ht nhắc em kỷ niệm ấu thơ
Hỏi ''em c nghe trong tm hồn gợi giy pht xưa?''
Năm nao đm giao thừa
Ngy khi lửa chưa kn qu hương
V đi ta nhỏ b thức xem giao thừa
Kể chuyện vu vơ v thức trong mộng mơ


Em anh c nhớ khi ta mơ chuyện tch xưa
Tin nương hiện xuống khng gian xem hoa rộ khắp nơi
Trăng sao mọc kn đm khuya cho thin thần ht ca
Rồi nh nhẹ gt hi tin ca ma trn trần ai


Nhưng tin no thấy đu d em chắp tay nguyện cầu
Trăng sao no thấy đu để anh bỗng nghe nặng sầu
Rồi pho nổ khai xun mnh dỗi hờn xa xăm
Khi đường trần dập du người đi hi lộc đầu năm


Rồi từng xun đến bắt anh gi từ ấu thơ
Rồi xun chiến chinh pht giao ma cn anh với anh
Xun chưa m đi đời
Lng xin một giy pht mơ thi
Nng tin anh nhỏ b giữa đm giao ma
Lạc đường dương gian v đến thăm mnh anh