Th Thầm Ma Xun   Ngọc Chu

Từng chồi non xanh mơn man
Từng hạt mưa long lanh rơi, ma xun
V trong nh mắt lấp lnh
Lời yu thương yu thương ai, ngập ngừng


Ma xun đ đến bn em
V ma xun đ đến bn anh, th thầm
Ln gi khẽ vuốt tc em
V ln gi ni cng em "nhớ thương"


V em đ biết ni tiếng yu đầu tin
V em đ biết thương nhớ biết giận hờn
Ma xun đ đến bn em trao nụ hn
V ma xun đ trao cho em nh mắt anh


Để rồi, đắm say - ể rồi, ngất ngy