Tôi Chưa Có Mùa Xuân  Châu Kỳ
(Dm) Rumba Ballad VN  82

Đợi hai ba năm nữa
Quê ḿnh thôi khói lửa mời xuân đến với tôi
Giờ này c̣n nổi trôi
Riêng tôi xin từ chối, mà xuân chán ǵ nơi

Nàng xuân chán ǵ nơi
Xuân là của muôn người mặc t́nh xuân lả lơi
Xuân chẳng phải riêng ai
xuân đi rồi xuân tới ngại rằng xuân kém tươi


Hai mươi mấy tuổi đời, ai đón ai mời
Tôi chưa muốn trao lời, bản đàn xuân lả lơi
Tơ ḷng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi


Qua mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài
Nghe như vắng tiếng cười
Chạnh v́ non nước tôi
Đang c̣n lửa khói, ôi xót xa đầy vơi


Đợi hai ba năm nữa, quê ḿnh thôi khói lửa
Mời xuân đến với tôi, giờ c̣n nặng hai vai
Thân tha hương hồ hải, hỏi xuân có ǵ vui


Hỏi xuân có ǵ vui, xuân làm dáng cho đời
Đẹp ḷng giây phút thôi, ôi đất nước xa xôi
Xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui