Tôi Chưa Có Mùa Xuân  Châu Kỳ
(Dm) Rumba 85 / Rumba Ballad VN  85

Đợi hai ba năm nữa
Quê ḿnh thôi khói lửa mời xuân đến với tôi
Giờ này c̣n nổi trôi
Riêng tôi xin từ chối mà xuân chán ǵ nơi

Nàng xuân chán ǵ nơi
Xuân là của muôn người mặc t́nh xuân lả lơi
Xuân chẳng phải riêng ai
xuân đi rồi xuân tới ngại rằng xuân kém tươi


Hai mươi mấy tuổi đời ai đón ai mời
Tôi chưa muốn trao lời
Bản đàn xuân lả lơi tơ ḷng đang c̣n rối
Xuân đến thêm buồn thôi


Qua mươi mấy xuân rồi tôi vẫn đi hoài
Nghe như vắng tiếng cười
Chạnh v́ non nước tôi đang c̣n cơn lửa khói
Ôi xót xa đầy vơi


Đợi hai ba năm nữa quê ḿnh thôi khói lửa
Mời xuân đến với tôi
Giờ c̣n nặng hai vai thân tha hương hồ hải
Hỏi xuân có ǵ vui


Hỏi xuân có ǵ vui xuân làm dáng cho đời
Đẹp ḷng giây phút thôi
Ôi đất nước xa xôi Xuân đi làm sao tới
Dặm dài xin chớ lui