Xuân Ca    Phạm Duy
(A) Vintage Grp Pop  120
Xuân trong tôi đă khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn pḥng the đón cha mẹ về
Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan ḷng mẹ


Đ.K.     Xuân Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi
            Xuân Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi


Xuân tôi ra góp chung câu gào thiết tha
Là xinh, là tươi có Xuân thưở xưa ước mơ hiền hoà
Xuân xanh lơ, hắt hiu trong trời nắng mưa
Vườn Xuân là Xuân có hoa ngày mai hát Xuân thật dài


Xuân tôi sang bến yêu tôi t́m gió trăng
T́nh Xuân là Xuân có khi mừng vơi có khi sầu đầy
Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sống ngon
T́m em gặp em đón Xuân ngh́n năm băo Xuân ngập ḷng


Xuân lên cao chóp Xuân buông nhịp xuống sâu
Hồn Xuân hồn thiêng ngút lên từ lâu cơi Xuân c̣n dài
Xuân trong ta đă muôn ngàn lần đă qua
Mặc cho, mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn


Xuân tôi ơi sức Xuân tôi c̣n khát khao
Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu
Xuân muôn năm có ta Xuân c̣n hỡi Xuân
Th́ xin, th́ Xuân hăy cho t́nh nhân sống thêm vài lần