Xuân Họp Mặt       Văn Phụng
(A) Country Pop 130 / Schlager Beat  123
Đ.K.
Xuân đă về, xuân vẫn mơ màng,
Trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang
Xuân đă về, xuân vẫn huy hoàng
Trong gió ngàn mừng đón xuân sang


      Vui mùa xuân năm nay gặp nhau,
      Nhớ khi xưa lúc ngây thơ,
      Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ,
      Đến bao giờ đón xuân mơ...  Đ.K.

      Vui mùa xuân năm nay gặp nhau,
      Nhớ khi nao lúc ra đi,
      Cầm tay hẹn câu chờ nhau,
      Đến bến cầu nhắn xuân sau... Đ.K.

      Vui mùa xuân năm nay gặp nhau,
      Hát vang câu mến thương nhau,
      Cầm tay cùng nhau mộng mơ,
      Ứớc mơ xuân đến bao lần...  Đ.K.

Trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Nâng phím đàn cùng hát ca vang...