Xuân Họp Mặt       Văn Phụng
(A) Country Pop 130 / Schlager Beat  123
Đ.K.
Xuân đă về, xuân vẫn mơ màng,
Trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang
Xuân đă về, xuân vẫn huy hoàng
Trong gió ngàn mừng đón xuân sang


      Vui mùa xuân năm nay gặp nhau,
      Nhớ khi xưa lúc ngây thơ,
      Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ,
      Đến bao giờ đón xuân mơ...  Đ.K.

      Vui mùa xuân năm nay gặp nhau,
      Nhớ khi nao lúc ra đi,
      Cầm tay hẹn câu chờ nhau,
      Đến bến cầu nhắn xuân sau... Đ.K.

      Vui mùa xuân năm nay gặp nhau,
      Hát vang câu mến thương nhau,
      Cầm tay cùng nhau mộng mơ,
      Ứớc mơ xuân đến bao lần...  Đ.K.

Trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Nâng phím đàn cùng hát ca vang...

----------------------------------------------------------------------------------
Xuân Họp Mặt       Văn Phụng
Country Pop 130 / Schlager Beat  123
Xuân đă [G] về, xuân vẫn [Am] mơ màng
Trong nắng [D7] vàng, khắp chốn tiếng reo [G] vang
Xuân đă về, xuân vẫn [Am] huy hoàng
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang


[C] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [G] xưa lúc ngây [Am] thơ
Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
Đến bao [Em] giờ đón xuân [Am7] mơ? [D7]


Xuân đă [G] về, xuân vẫn [Am] mơ màng
Trong nắng [D7] vàng, khắp chốn tiếng reo [G] vang
Xuân đă về, xuân vẫn [Am] huy hoàng
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang


[C] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [G] nào lúc ra [Am] đi
Cầm tay hẹn cau chờ nhau
Đến bến [Em] cầu, nắng xuân [Am7] sau [D7]


Xuân đă [G] về, xuân vẫn [Am] mơ màng
Trong nắng [D7] vàng, khắp chốn tiếng reo [G] vang
Xuân đă về, xuân vẫn [Am] huy hoàng
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang


[C] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Hát vang [G] câu mến thương [Am] nhau
Cầm tay nh́n nhau cùng mơ
Ước mơ [Em] xuân đến bao [Am7] lần [D7]


Xuân đă [G] về, xuân vẫn [Am] mơ màng
Trong nắng [D7] vàng, khắp chốn tiếng reo [G] vang
Xuân đă về, xuân vẫn [Am] huy hoàng
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang


* Nâng phím [D7] đàn cùng hát ca [G] vang
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang
[D7] Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân [G] mới