Xuân Họp Mặt       Văn Phụng
Country Pop 130 / Schlager Beat  123
Xuân đă [G] về, xuân vẫn [Am] mơ màng
Trong nắng [D7] vàng, khắp chốn tiếng reo [G] vang
Xuân đă về, xuân vẫn [Am] huy hoàng
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang


[C] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [G] xưa lúc ngây [Am] thơ
Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
Đến bao [Em] giờ đón xuân [Am7] mơ? [D7]


Xuân đă [G] về, xuân vẫn [Am] mơ màng
Trong nắng [D7] vàng, khắp chốn tiếng reo [G] vang
Xuân đă về, xuân vẫn [Am] huy hoàng
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang


[C] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ khi [G] nào lúc ra [Am] đi
Cầm tay hẹn cau chờ nhau
Đến bến [Em] cầu, nắng xuân [Am7] sau [D7]


Xuân đă [G] về, xuân vẫn [Am] mơ màng
Trong nắng [D7] vàng, khắp chốn tiếng reo [G] vang
Xuân đă về, xuân vẫn [Am] huy hoàng
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang


[C] Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Hát vang [G] câu mến thương [Am] nhau
Cầm tay nh́n nhau cùng mơ
Ước mơ [Em] xuân đến bao [Am7] lần [D7]


Xuân đă [G] về, xuân vẫn [Am] mơ màng
Trong nắng [D7] vàng, khắp chốn tiếng reo [G] vang
Xuân đă về, xuân vẫn [Am] huy hoàng
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang


* Nâng phím [D7] đàn cùng hát ca [G] vang
Trong gió [D7] ngàn mừng đón xuân [G] sang
[D7] Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân [G] mới