Xuân Vui Ca   Văn Phụng
(C) Italian Waltz  137

Mừng đón Chúa Xuân về khắp nơi
   1 2 3 4
Ngàn tiếng ca vang bốn phương trời
  1 2 3
Ngàn hoa môi tươi cười
 1
Đàn chim líu lo yêu đời
 1 2
Cùng mừng Xuân mới
  1 2 3 4

Làn gió mơn man vờn cánh hoa  1 2 3 4
Đàn bướm bay trong nắng chan hoà
 1 2 3
Bầy em đang vui đùa
 1
Bên thôn nữ đang mơ màng
 1 2
Đời như nở hoa
 1 2 3

Chúng ta mừng Xuân mới  1 2 3
Đến cho ḷng phơi phới
 1 2 3
Trong nắng Xuân
 0
Ta đắm say câu ước nguyền
 1 2 3
Xin Chúa Xuân
 0
Mang thắm tươi cho ngàn nơi
  1 2 3 4

Trời thắm reo muôn ngàn ư thơ   1 2 3 4
Rừng núi say trong khúc giao mùa
 1 2 3
T́nh Xuân thắm trên môi cười
 1
Đàn Xuân nắn câu yêu đời
 1 2
Xuân ngát niềm vui