Xun Yu Thương

Xun đ đến bn em dng xun tuyệt vời
Xun đ đến bn người
Xin người hy cng em vui xun


Mang hạnh phc cho đời gi xun tuyệt vời
Mang say đắm cho người
Xin người hy cng em vui xun


Cn nhớ pht giy gặp gỡ
Ma xun mun hoa sắc hồng
Chiều xuống gi xun nồng chy
Người cho mi em ngỡ ngng
Người đến cho tnh em chợt mở
Mun hoa thổn thức


Mang hạnh phc tuyệt vời nhớ nghe anh yu
Mang say đắm cho đời
i từng nụ hn yu thương