Yêu Em   Nhạc Lê Hựu Hà
(A) (D) Voka Pop  127
Yêu em v́ ta ghét buồn, yêu em v́ ta ghét hờn
Yêu em v́ ta khinh khi dối gian
Yêu em v́ ta chán người, yêu em v́ ta chán đời
Yêu em v́ ta không tin ở trời


Ta không thèm mái tóc huyền
Ta không thèm đôi mắt đẹp
Ta không màng lời khen chê thế gian
Ta không cần ai hiểu ḿnh, khi ta ngợi ca ái t́nh
Khi ta d́u em đi trong ư thơ


SOLO...

Ta không thèm mái tóc huyền
Ta không thèm đôi mắt đẹp
Ta không màng lời khen chê thế gian
Ta không cần ai hiểu ḿnh, khi ta ngợi ca ái t́nh
Khi ta d́u em đi trong ư thơ


Em ơi, anh muốn nói rằng
Sao em c̣n măi hững hờ
Khi anh trọn ḷng yêu em thiết tha
Xin em đừng luôn dối ḷng
Khi tim làm đôi má hồng.
Cho ta được gần nhau trong giấc mộng