Yu Người v Yu Đời    Nhạc L Hựu H
(A) (F) (F) Country Pop 133 / Voka Pop  127 / Surf Rock 127
Bạn thn ơi cố gắng yu thương người
D người khng yu ta
Hy cứ yu thương hoi
Mặc người ai quen ai, hy cho nhau một lời
D l nghe chua cay d l lời thong qua tai


Bạn thn ơi cố gắng thương yu đời
D đời khng yu ta
Hy cứ thương yu hoi
Mặc đời ta khng ai, hy vững tin yu đời
D đời chỉ yu gian dối d đời cay đắng như vi


Ngy no bầu trời cn my bay
Lng ta vẫn thấy thương người
D đời cn gặp nhiều chng gai
Trọn đời vẫn cứ đi đi hoi


Bạn thn ơi cố gắng yu thương đời
D đời khng yu ta
Hy cứ yu thương hoi
Mặc đời ta khng ai, hy vững tin yu đời
D đời chỉ yu gian dối d đời cay đắng như vi