Yu V Mơ    Văn Phụng
(C) Rumba 100
Anh yu nhất đi mi hồng yu đi mắt say mơ
Anh yu tc em bung di yu em tnh ngất ngy


Anh yu mi đi tay mềm yu em lc em đan
Anh yu tiếng ca m đềm khẽ ht cu dịu dng


Chiều chiều bn nhau nhn trăng vng
Tay cầm tay ta cng mơ mng
Xy đắp mộng đẹp cho tương lai
Thương yu nhau mi mi


Yu em biết bao đm di
Yu em lc ban mai
Yu em thiết tha bao tnh
Mi mi khng phai nha


Em yu nhất đi vai chng
Yu anh dng hin ngang
Em yu lc anh tươi cười
Khẽ ni yu em nhiều