Yu V Mơ       Văn Phụng
(C) (C) Rumba 100 / Cha Cha Cha 125
Anh yu nhất đi mi hồng, yu đi mắt say mơ
Anh yu tc em bung di, yu em tnh ngất ngy


Em yu mi đi tay chng, yu anh lc anh đn
Em yu tiếng ca m đềm, khẽ ht cu dịu dng


Chiều chiều bn nhau nhn trăng vng
Tay cầm tay ta cng mơ mng
Xy đắp mộng đẹp cho tương lai
Thương yu nhau mi mi


Yu em biết bao đm di, yu em lc ban mai
Yu em thiết tha bao tnh,mi mi khng phai nha

Chiều chiều bn nhau nhn trăng vng
Tay cầm tay ta cng mơ mng
Xy đắp mộng đẹp cho tương lai
Thương yu nhau mi mi


Em yu nhất đi vai chng, yu anh dng hin ngang
Em yu lc anh tươi cười, khẽ ni yu em nhiều

NHẠC DẠO...

Anh yu nhất đi mi hồng, yu đi mắt say mơ
Anh yu tc em bung di
, yu em tnh ngất ngy

Em yu mi đi tay chng, yu anh lc anh ca
Em yu lc anh m đn, khẽ ht cu dịu dng


Chiều chiều bn nhau nhn trăng vng
Tay cầm tay ta cng mơ mng
Xy đắp mộng đẹp cho tương lai
Thương yu nhau mi mi


Yu nhau biết bao đm di, yu nhau lc ban mai
Y
u nhau thiết tha bao tnh, mi mi khng phai nha
Mi mi khng phai nha...