NguonSongOnline.com
(the official site)

    Danh Sách Liên Lạc
               
 
DANH SÁCH NGUỒN SỐNG
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC (Email/Phone) GHI THÊM
   1 Đinh Quang ANH THÁI CA-US dinh.thai@nguoi-viet.com
cuckycachon@yahoo.com
 
   2 Phạm Thị BẠCH TUYẾT   Đă mát  
   3 Hà Quốc BẢO CA-US baoha-pmd@verizon.net
509-375-3455
 
   4 Vũ Ngọc BỘI CA-US boingocvu@yahoo.com
909-527-9492
CPL
   5 Phùng Đ́nh CẢNH (G̀N) SG-VN  SĐT : 0914123953  
   6 Vũ Mạnh CHINH US chinhvu53@yahoo.com SG1
   7 Nguyễn Công DANH CA-US danhcongnguyen2001@yahoo.com SG1
   8 Nguyễn Đức ĐẠO LĐ-VN daolien92@yahoo.com  
   9 Phạm Kim DŨNG   dungpham1957@gmail.com  
  10 Đàm Quang HẠ LONG      
 11 Nguyễn Thị HẬU KS-US haunguyen12@yahoo.com  
 12 HIỆP SG-VN    
 13 Đỗ Đ́nh H̉E (Diệu) SG-VN  SĐT : 01665161519  
 14 Hoàng Văn HỒNG SG-VN    
 15 Nguyễn Đ́nh HUỆ CA-US huenguyen54@hotmail.com SG1
 16 Phạm Huy HÙNG SG-VN    
 17 Phạm Quư HUYỀN LAN SG-VN  SĐT : 0907600902  
 18 Nguyễn Văn HUỲNH DN-VN 061.3812291 cell: 0164599541  
 19 Đặng Đinh KHIẾT VA-US kdang22@gmail.com  571-217-7583  
 20 Phạm Quư KIỀU TIÊN SG-VN  SĐT : 0854460876  
 21  Thái Thị KIM CÔNG VN    
 22 Nguyễn KIM ĐỨC (Thùy) CA-US kimduc70757@hotmail.com
323-547.7184
 
 23 Thái Thị KIM DUNG VN    
 24 Thái Thị KIM NGÔN VN    
 25 Đoàn Thị KIM THOA VA-US tramvang2@gmail.com SG2
 26 Nguyễn Thị KIM TUYẾT SG-VN  SĐT : 38463125  
 27 Nguyễn Thị KIM XUYẾN PA-US    
 28 Trần Thị LỆ KHANH(Mẹo) SG-VN    
 29 Trần Thị LỆ THANH SJ-US 408-459-5959  
 30 Nguyễn Văn Liêm   liemnv1954@yahoo.com.vn  
 31 Lư Thị LIÊN CA-US lythilien74@yahoo.com  
 32 Vũ Thị LINH SG-VN    
 33 Vũ Thị LỘC AG-VN    
 34 Dương Văn LỘC SG-VN  SĐT : 0933459551  
 35 Đỗ Kim LONG CA-US Đă mất Long K
 36 Mai LONG (Nữ) SG-VN mailong109@gmail.com  38431291  
 37 Nguyễn Văn MẪN GA-US    
 38 Nguyễn Văn MẸO (Khanh) SG-VN patiandre1002@yahoo.com  
 39 Trương MỸ THỊNH CAN. doquocthai_2003@yahoo.com SG1
 40 Nguyễn MỸ THÚY   mythuy1205@yahoo.com
714-360.4693
 
 41 Trần Văn NAM NJ-US namtran1947@yahoo.com
856-541-8264 cell: 856-361-4189
Nam C̣
 42 Vĩnh Đại NAM VA-US vinhvinhnam@yahoo.com Nam Voi
 43 Thái Hữu NGHĨA VN 38451352  
  Nguyễn Thái NGỌC LA-VN 0983854048  
 44 Đặng NGỌC ANH SG-VN ngocanh_ang@yahoo.com.vn SG1
 45 Đặng NGỌC NGA DN-VN dangngocngahtb@yahoo.com
061.266.207 Cell: 09037779410
 
 46 Nguyễn Thị NGỌC VÂN SG-VN nguyenthingocvan@gmail.com  
 47 Vũ Ngọc NHINH CA-US nhinhvu@yahoo.com
714-780-0216
Cai Vườn
 48 Trần Văn NINH US  Nin_zia@yahoo.com
240-678-7835
 
 49 Nghiêm Phú PHÁT CA-US 714-894-1442  
 50 PHONG CA-US phongphillipvu2006@yahoo.com  
 51 Vơ Thị PHƯỚC SG-VN  SĐT : 0903306286  
 52 Chu Kim QUỲNH CA-US 310-922-1971  
 53 Nguyễn Thị SANG SG-VN ngayaymimosa@yahoo.com.vn  
 54 Phạm Trọng SƠN (B.Tuyết) CA-US sonpham12@gmail.com  
 55 Nguyễn Thanh TÂN SG-VN ntt52@hcm.vnn.vn
38630310
 
 56 Phạm Thái THANH LAN CA-US catherinepham2005@yahoo.com  
 57 Lâm Quang THANH HƯƠNG SG_VN Đă mát  
 58 Tô Thị THU FR tothithu@hotmail.com  
 59 Nguyễn Thị THU SG-VN    
 60  NguyễnThị THU HÀ (Hưng) SG-VN thuhadhm1254@yahoo.com.vn  
 61 Nguyễn Thị THU LAN SG-VN nguyenthithulan1955@yahoo.com.vn  
 62 Vơ Thị THU THỦY SG-VN vothu.thuy56@gmail.com  
 63 Trần Thị THUẤN WA-US    
 64 Thái Hữu THUẬN VN    
 65 Nguyễn Văn THUẬN   ngthuyluw@yahoo.com SG2
 66 Trần Văn THUẬN VN tvthuan@vnvhcm.edu.vn SG1
 67 Lê Phương THÚY SJ-US lephuongthuy@aol.com  
 68 Phạm Quang THÙY CA-US thuyphammd@yahoo.com  
 69 Lam THỦY CA-US mungdeo@yahoo.com  
 70 Đặng Đức TIẾN SG-VN 0903034474  
 71 Trương Văn TIÊN (BẢY) TG-VN  SĐT : 0955573930  
 72 Hà Đức TIẾN (THỦY) AG-VN  SĐT : 0918310695  
 73 Vơ Như TỐ   vonhuto@yahoo.com  
 74 Kim TÔN   kimton4@gmail.com  
 75 Nguyễn Văn TRÍ VN 38363073  
 76 Lê Văn TRUNG SG-VN  SĐT : 01655161413  
 77 Nguyễn Mai TRƯỜNG NJ-US truongnguyen50@hotmail.com  
 78 Chị Hoàng Cơ TRƯỜNG(Phương) SJ-US 408-363-8236  
 79 Hoàng TỪ VN    
 80 Phạm Huy TUẤN SG-VN tuan2003@mail.com  
 81 Trần Anh TUẤN CAN. trananhtuancanada@yahoo.ca  
 82 Trương Lâm TÙNG CA-US bacnam@sbcglobal.net SG1
 83 Nguyễn Kim TUYẾN(Liễu) SG-VN tuyenlieu84@yahoo.com  
 84 Nguyễn TUYẾT (Bảo)   baotuyet62@yahoo.com  
 85 Trần Thị VÂN SE-WA    
 86 Lăng Thị XUÂN SG-VN langthixuan@gmail.com  
 87 Trịnh XUÂN KIỀU CA-US ktrinh919@yahoo.com  
 88 Đỗ Hoàng Ư TX-US ylinhdo@hotmail.com  
 89 Vũ Minh YÊN      

Nam Trần <nam.tran894@yahoo.com>
C H Â N T H À N H T Ư Ở N G N I Ệ M
Nhân Tháng Tưởng Niệm những Linh Hồn - Tháng 11 hàng năm - Anh Chị Em Đoàn Văn Nghệ Thanh niên Sinh viên Học sinh NGUỒN SỐNG XIN CHÂN THÀNH TƯỞNG NIỆM ĐẾN TẤT CẢ ANH CHỊ EM ĐOÀN VIÊN NGUỒN SỐNG ĐĂ KHUẤT :

  Tên Ngày mất
1 Anh Hoàng cơ Trường Tháng 10/1982
2 Anh Nguyễn an Tường Năm 1971
3 Anh Lê khuê Hiệp Năm 1978
4 Anh Trần văn Sung Tháng 3/1980
5 Anh Trần tuấn Vỵ  
6  Anh Mai văn Vịnh  
7  Anh Nguyễn ngọc Long  
8 Anh Nguyễn đức Khiêm  Tháng 1/1970
9  Anh Nguyễn văn Ngọc  Tháng 1/1970
10 Anh Quách văn Minh Tháng 1/1970
11 Anh Nguyễn thành Tưởng  
12 Anh Hoàng Phúc  
13 Anh Hoàng Lộc  
14 Anh Hà Bay  
15 Anh Phạm ngọc Quân Tháng 3/1974
16 Anh Trương tuấn Khanh  Tháng 8/2008
17 Anh Nguyễn văn Tự Ngày 25/4/1989
18 Anh Nguyễn minh Đức  
19 Chị Trần thị Lệ Thu Năm 1999
20 Anh Vương Lưu  Năm 2007
21 Anh Lưu hồng Lộc Năm 1973
22 Anh Dương hoàng Long  
23 Anh Nghiêm thế Hùng Năm 1998
24 Anh Trần phước Mẫn Tháng 3/2012
25 Anh Bùi quang Nguyên  
26 Anh Lê quốc Minh Tháng 9/2012
27 Anh Nguyễn tường Lộc  
28 Anh Đặng đức Tiến Tháng 10/2012
29 Anh Lâm Quan Thanh Hương Ngày 8/11/ 2012
30 Anh Nguyễn thế Trí  
31 Anh Đỗ đ́nh Hoè Ngày 2/2/2015
32 Anh Phạm trọng Sơn  Ngày 11/2/2015
33 Chị Tuyết Nguồn Saigon - Đoàn Nguồn Sống
34  Anh Hoàng Từ Ngày 30/5/2015
35 Anh Nguyễn đức Đạo  Ngày 6/6/2015
36 Anh Lương Đ́nh Bảo Năm 2016
37 Anh Đỗ Kim Long Ngày 14/03/2016
38 Chị Nguyễn Thị Thu Ngày 25/05/2017
39 Chị Phạm Thị Bạch Tuyết Ngày 26/2/2020

XIN CHÂN THÀNH TƯỞNG NIỆM
Anh Chị Em Đoàn Văn Nghệ Thanh niên Sinh viên Học sinh NGUỒN SỐng .
Mơ Làng NGUỒN SỐNG ( tự Nam C̣ ) - Phó Tế Tin Lành Lutheran - Emeritus 2005 .
Trân Trọng .


Từ trái qua: 1-Nguyễn t.Đức Tân, 2-Nguyễn kim Đức, 3-Quỳnh Hạnh?, 4- L.đ.Bảo(khom người), 5- đứng cạnh Q.Hạnh?,
6------ đứng sau anh Bảo Kèn?, 7-Trần thị Kim Liên, 8------,  9-Trịnh xuân Kiều, 10------, 11-Vũ Hiệp, 12------,13-Lân Gaya, 14-Đào thái Sơn, 15-Vivi Vơ hùng Kiệt.
Hàng ngồi: 16- Tài, 17-Nguyễn văn Long(Long Kèn),18-Hà quốc Bảo.


Đội Bóng chuyền Ban Công Tác Đoàn NS tại Trung Tâm Tiếp cư Đồ Chiểu, Tân Định,
hồi Tết Mậu Thân, chụp tại Trung Tâm Tiếp Cư Đồ Chiểu, Tân Định.
Hàng ngồi: Đội Bóng Chuyền Cư Xá Yên Đổ.
Hàng đứng, từ trái qua: Ông Bầu Lê Khuê Hiệp, cầu thủ Hoàng cơ Trường, Vĩnh đại Nam (Nam Voi), Trọng Tài: Nguyễn văn Văn, Trần văn Nam (Nam C̣), Vũ thành Vinh, Dương hoàng Long, Trần duy Đính.