Buổi gặp gỡ đồng hương Chân Phước Liêm Xóm Thuốc
Seatle & Vancouver (Canada) - Ngày 10-11 tháng 11 năm 2016
Buổi gặp gỡ đồng hương Chân Phước Liêm Xóm Thuốc tại Seattle...
vợ chồng anh chị Kiều Hữu Chiến từ Minnesota...
anh Mai Hậu từ California...
và anh Vũ Đức Dục từ Paris qua...
Sau đó các anh đă qua Vancouver Canada 1 ngày 1đêm...
 
 thân t́nh ấm áp t́nh đồng hương sau bao năm...