Buổi hội ngộ với Thy Nam & Jean Claude sau 9 năm
v b hoa "get well soon" thầy Qu gửi tặng AD
USA - Ngy 05 thng 12 năm 2013