* Ghi Ch:
Cch tắt nhạc nền tự động của trang web CPL
(Turn off background music web CPL)
Nt "STOP" của Internet Explorer hoặc browser, thng thường nằm trn đỉnh trang, dạng vung hoặc trn v c chữ X mầu đỏ ở giữa, ngay bn cạnh 3 nt "REFLESH", "BACK" and "FORWARD".
Bấm vo nt "STOP" ny, tạm thời sẽ tắt nhạc nền của trang CPL, sau đ, cc anh chị c thể chọn xem video clip hoặc nghe nhạc ty theo mnh thch. Hy điều chỉnh lại m thanh lớn hơn để thưởng thức nhạc, cũng như xem những đoản phim trong "Trang Lượm Lặt". Enjoy cc anh chị nh!.