ch làm nước tương gỏi đu đủ

Cách làm 1:

Nước chấm gỏi đu đủ

1 cup x́ dầu Kikoman

1 cup dấm

1 cup đường

2 cup nước lạnh

1 củ tỏi xay nhiển

tương ớt hiệu con gà

 

Trinh bày:

Gỏi đu đủ bào sẵn, rửa sạch, bóp ráo bày lên dĩa, xếp gan cháy, và khô ḅ lên trên với rau húng quế cắt nhỏ, khi dùng chan nước chấm và xịt tương đỏ.

 

---------------------------

Cách làm 2:
Nước dấm
1 TSP hắc x́ dầu
1 TSP x́ dầu thường
1/2 TSP dấm đỏ
2 TSP đường
Tất cả hỗn hợp cho lên bếp nấu cho tan đường th́ được.
** tương ớt (cho vô trước hay sau khi nấu nước chấm cũng được)

---------------------------

Cách làm 3:
Đu Đủ Ḅ Khô sauce

2 cups sweet vinegar
1/2 cup white vinegar
1/2 cup thai soy sauce (golden moutain brand)
5 gloves garlic, minced
1/2 cup sugar
 
Bring all of the ingredients above to boiling. Let cool.

1 lb shredded green papaya (sold in most asian market)
1/4 cup chopped basil leaves
beef jerky (any kind of your choice)

Arrange shredded papaya in a plate, then add chopped basil, top with beef jerkey. pour sause over.