Cch Pha Mắm Tm

1 thi mắm tm Bắc hiệu 1 c gi
2 tha nước vắt chanh xanh
2 thi đường trắng
1 t tẹo bột ngọt (optional)
1 tha tỏi băm nt
ớt xay t nhiều ty thch

Cc bạn nhớ l hiệu mắm tm ny l đng mi mắm tm bắc nhất, ăn mn bn đậu hũ chin mắm tm với rau sống l tuyệt vời nhất.


  


            Mn
bn đậu hũ chin mắm tm