Canh Chua Chay

Nguyn liệu:

- 1 miếng tu hủ
- cht hnh phi
- cht ớt xắt nhỏ
- 1 b rau ng om
- 5 tri đậu bắp
- tm chay
- 1 t gi
- 1 tri c lớn
- khoảng nửa chn (cup) tri thơm xắt nhỏ
- khoảng 2 chn (cup) bạc h
- 1 muổng canh (tablespoon) bột me
- 2 muổng canh (tablespoon=2oz) đường
   phn (Rock sugar)
- 2 muổng caf (tea spoon) bột nấm
- 2 chn (cup) nước dừa tươi hoặc
   nước lạnh

Cch Lm:


- Chuẩn bị cc thứ vật liệu ở trn để sẵn một bn. 
- Cho 2 chn nước dừa hoặc nước l vo xon nấu si. 
- Bạn c thể từ từ cho thơm (9), đường phn (12), bột me (11) v bột nm vo xon. 
- Sau đ bạn cho đậu bắp (5) v tm chay (6) vo rồi nấu si ln. 
- Sau đ tắt lửa v tuần tự cho tu hủ (1), gi (7), bạc h (10), v c (8) vo trong xon. 
- Bạn mc canh vo t v trn mặt t canh trnh by cc thứ ng om (4), ớt (3) v hnh phi (2).