Cháo Đậu Xanh

Nguyên liệu:

1/2 cup gạo vo sạch
1/4 cup đậu xanh 1/2 hạt vo sạch
tí muối
đường thẻ


Cách làm:

Gạo vo sạch đem nấu với nhiều nước với tí muối, khoăng 10 phút th́ cho đậu xanh vo sạch vạ nấu đến khi nạ nhừ cháo. Nhớ cho 1 cái th́a vạ nồi th́ khi sôi cháo sẽ không tràn ra

ngoài... và nhớ châm nước cho gạo nở. Cháo nhừ ăn nóng với đường thẻ bẻ cục...

Ăn cháo đậu xanh cho hả nhiệt và nhẹ người khi trong người hơi yếu.