Khô Chiên Phồng

Nguyên liệu:

- Sườn non chay loại khô
- nước tương, nước màu thắng
- chao đỏ
- Bột nêm, tiêu, đường, mật ong

Cách Làm:

Sườn non chay khô ngâm ra - lát mơng làm 2 rồi cắt lại làm 4 - ướp với nước tương, không đủ đậm th́ cho thêm nước mầu thắng, chao đỏ, bột nêm, tiêu, đường, mật ong.


Xong, đem chiên deep fry cho ḍn tan. Chiên 1 lần th́ ḍn lúc lấy ra nhưng sau sẽ mềm.
Khi ăn cho lên 1 cái napkin cho vào microwave cho 20 seconds th́ nó sẽ nóng lên, và mềm nhưng khi nguội th́ sẽ ḍn tan.