Tầu hũ ky cải ngọt hấp với chili (ketchup sauce)

Nguyn liệu:
 

- nửa miếng đậu hũ tươi
- 1 khc ham chay 4cm thnh miếng nhỏ
- mười l
tầu hũ ky ngm nở loại mềm
- 10 cy cải ngọt loại mini (loại nhỏ)
- 2 muổng ăn ketchup
- 1 muổng ăn chlisauce
- t muối

 

Cch lm:

- đậu hũ tươi bp nhuyển trộn đều với Ham chay, t muối, tiu, bột ngọt rau cải, m dầu, t dầu gừng, nm nếm chả đậu hũ lại cho vừa ăn

- l tầu hũ ky ngm nở, để ra cho ro nước

- đặt chả đậu hũ vo l tầu hũ ky cuốn thnh cuốn nhỏ, xắp vo dĩa c chiều su, đem hấp chn khoảng 15 pht

- cho nước si vo chảo thm t muối, tiu, vi lt gừng v dầu ăn, cho cải ngot vo trụng sơ, vớt ra để ro nước

- sắp cải ngọt v chả chả đậu hũ ky như dỉa trưng by

- cho vo chảo một t dầu chin sơ t gừng sợi cho thơm, cho 2 muổng ăn ketchup v 1 muổng ăn chilisauce, t muối, xo đều, cho thm nửa chn nước vo nấu xi. Xong, lấy một chn nhỏ cho một t bột gạo hoặc bột năng ho tan với t nước, đổ vo chảo nấu tiếp, nước sauce sẽ hơi đặc lại, khi xong, kho tay chế nước sauce ln mặt dỉa cải ngọt

- dng với cơm nng