Xi Đậu Phộng

Nguyn liệu:


- 1 kg nếp ngỗng
- 500 g đậu phộng
- 1 muỗng sp m trắng
- Muối
- Đuờng 

Cch Lm:

Chuẩn bị:
- Nếp: Vo sạch chế nước vo ngập gạo ngm độ 2 giờ (nếu lộn gạo phải ngm lu hơn độ 4 giờ).
- Đậu phộng: Rửa sạch chế nước ngm độ 30 pht thay nước khc. Cho đậu vo soong nấu thấy hột đậu mềm l đuợc đổ ra rổ xả lại nước lạnh để ro.
- M: Gạn sạn rang vng gi sơ + cht muối rang sẵn.

Hấp xi:
- Nếp ngm xong đổ ra rổ xả nước lạnh cho trong, trộn cht muối để ro nước cho đậu phộng vo trộn chung.
- Bắc xửng nước để si cho nếp vo. Hấp lửa to độ 1 giờ thấy hột nếp mềm v trong l chn.

Cch dng:
- Xi để ra dĩa rắc thm muối m + đường.