Xi Nếp Than

Nguyn liệu:


- 1kg nếp than
- 200g đậu xanh c
- 100g dừa bo sợi
- 200g dừa nạo
- 200g đường trắng
- Hnh l - bột gạo - muối
 

Cch Lm:

Chuẩn bị:
- Nếp: Vo sạch ngm nước độ 4 giờ xả sạch để ro trộn it muối.
- Đậu xanh : Ngm nước mềm đi sạch vỏ hấp chn tn nhuyễn.
- Dừa nạo: Vắt lấy 200g nước cốt.
- Bột gạo: Độ 1 muỗng sp ha tan quậy tan.
- Hnh l: Xắt nhỏ xo mỡ cho vo nước cốt dừa.

Nấu xi:
- Bắc xửng nước để si cho nếp vo hấp, độ nửa giờ xả hơi xới đều, hấp đến khi nếp chn.
- Thắng nước dừa: nước cốt dừa nấu si, chế bột ngọt vo từ từ nước cốt hơi snh l đuợc.

Cch dng:
- Xới xi ra dĩa, cho đậu xanh, chế nước cốt dừa + đường rắc trn mặt, rắc dừa bo sợi ln trn.

* Ghi ch:
- Nếp c thể nấu cơm nếp mu xanh xi sẽ đậm hơn.
- Khi ngm nếp để nước t để nếp t lạt mu.