Bnh Bng Lan
 
Vật liệu:

8 ci trứng g
Hơn 1 chn đường
1 chn bột cake flour hay l
self-rising hiệu Gold Medal (nhưng
Swandown hay solftasilk are the best)
1/2 thỏi bơ, để ngoi cho tan.Cch lm:
Đnh lng trắng trứng khoảng 10 pht. Sau đ cho lng đỏ trứng v đnh thm khoảng 5 pht.
Rồi kế tiếp cho đường v đnh khoảng 40 pht ở high speed.

Lấy ci ry, ry bột vo trứng v đường, trộn cho đều, dng đũa quậy đều một chiều.

Sau đ cho bơ v hỗn hợp trứng.

Mở oven to 400 độ F, sau đ lấy khun bnh ra, đổ hỗn hợp vo v nướng, khoảng 15 pht th cho xuống 370 degree. Nướng thm khoảng 15 pht nữa th bnh chn, lấy ra để nguội.