Sương Sm


Vật liệu:

20gr l sương sm kh hay l 200gr l tươi
1.5 liter nước lọc hay t hơn nếu l non

Cch lm:

L rửa sạch, v với nước cho ra hết chất nhớt,
để vo tủ lạnh cho đng lại, ăn với nước đường, đ v 1 t tinh dầu chuối.