Xi Nếp Than 2

Nguyn liệu:


- 1kg nếp than
- 200g đậu xanh c
- 100g dừa bo sợi
- 200g dừa nạo
- 200g đường trắng
- Hnh l - bột gạo - muối

Cch Lm:
 
Chuẩn bị:
- Nếp: Vo sạch ngm nước độ 4 giờ xả sạch để ro trộn it muối.
- Đậu xanh : Ngm nước mềm đi sạch vỏ hấp chn tn nhuyễn.
- Dừa nạo: Vắt lấy 200g nước cốt.
- Bột gạo: Độ 1 muỗng sp ha tan quậy tan.
- Hnh l: Xắt nhỏ xo mỡ cho vo nước cốt dừa.

Nấu xi:
- Bắc xửng nước để si cho nếp vo hấp, độ nửa giờ xả hơi xới đều, hấp đến khi nếp chn.
- Thắng nước dừa: nước cốt dừa nấu si, chế bột ngọt vo từ từ nước cốt hơi snh l đuợc.

Cch dng:
- Xới xi ra dĩa, cho đậu xanh, chế nước cốt dừa + đường rắc trn mặt, rắc dừa bo sợi ln trn.

* Ghi ch:
- Nếp c thể nấu cơm nếp mu xanh xi sẽ đậm hơn.
- Khi ngm nếp để nước t để nếp t lạt mu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Xi Nếp Than
(Black Sticky Rice with Mung Beans and Coconut)

Ingredients:
-1 1/2 cup black sticky rice
-1/2 cup mung beans (peeled and split)
-1/2 cup sugar
-grated coconut (as much as you like)
-4 tbs sesame seeds
-1/2 tsp salt
-1 tbs sugar


What to Do:

Rinse rice and soak in water overnight. Do the same with the mung beans. Next morning, cook rice in a rice cooker as you would cook normal rice. While rice is cooking, steam the mung beans (or boil) until tender. Mash the beans and add sugar, stir fry over medium heat until thickened. Toast the sesame seeds and mix with salt and 1 tbs sugar. Serve rice as a snack with the mung bean paste, grated coconut and toasted sesame seeds.

---------------------------------------------------------------------------------------------
.