C Pho Muối

Nguyn Liệu:

2 lbs c pho
4 cups nước spring water
1 tbsp 1/4 muối khosher salt
1 tbsp đường
1 tbsp dấm
8 tp tỏi
3 lt riềng

Cch Lm:
 

C mua về rửa sạch đem đi phơi nắng 1 ngy,bỏ c, tỏi đập đập v riềng vo ci lọ thủy tinh, nấu 1 cup 1/2 nước cho si ln bắc xuống quậy muối v đường vo cho tan. Cho vo 2 cups 1/2 nước spring water v dấm vo quậy đều đổ ngay vo lọ c, nn xuống với cục đ hay la ci g nặng nặng, để ngoi nắng khoảng 3 ngy l ăn được, để ở trong nh th phải 4-5 ngy. Ăn chấm với mắm tm hay nước mắm ty .

*** C chua xong c thể pha mắm nm bỏ vo ngm, hoặc nước mắm chua ngọt theo người nam.