C Tm Xo Đậu Hũ

Nguyn liệu:

-
1 miếng tofu
- vi tri c tm
- tỏi bằm
- hnh l, ng
- dầu ho
- sweet soy sauce
- sat ớt
- dầu m
- nước tương
- đường
 

Cch Lm:

Tofu cắt miếng nho nhỏ, deep fry cho vng sơ, c tm cắt khc, vừa miếng ăn, hnh l, ng cắt khc, nhiều tỏi bầm th thơm.

Lm 1 chn sauce gồm c : dầu ho, sweet soy sauce, or cht sat ớt, đường, cht dầu m, cht nước, cht nước tương. (Nm thấy vừa miệng th ok)

Xo tỏi với cht dầu ăn cho thơm, cho c tm vao xo chung 4 pht, thấy c mềm, cho tu hủ vo, trộn đều.

Cho chn nước sauce vo trộn chừng một pht cho hnh l vo, tắt lửa, xc ra dĩa, cho ng v tiu ln.

Nếu thch th xo thm c g, v nấm rơm cũng ngon.