Gỏi cuốn tm thịt

Vật liệu:

- Bnh trng mỏng hiệu C gi đội nn

- Bn

- 8 con tm to, luộc xong lột vỏ cắt ngang

- rau thơm, dấp c, hẹ, ng r

- rau x lch

- đổ chua c rốt củ cải cắt sợi như cọng tặm


Tương chấm:

3 muỗng canh Hoisin sauce
1 muỗng canh peanut butter
1 cht t drinking water (nếu cần)

1 muỗng canh tỏi phi

1 muỗng canh hnh củ tm phi

1 mung canh dấm trắng

ớt tỏi xay + đậu  phọng rang gi nhỏ

 

Xo hoặc trộn tương chấm bao gồm những thứ trn. Khi ăn, cho tương vo chn, cho ln mặt tương đậu phọng, đồ chua v ớt tỏi xay.

 

Cuốn gỏi theo hnh, khi cuốn nhớ đ tm thịt gần cuối tay gi của bnh trng để cho tm thịt hiện r mới ngon.


 

Fresh Spring Roll
Gỏi Cuốn Tm Thịt

INGREDIENTS:

2 ounces rice vermicelli
8 rice wrappers (8.5 inch diameter)
8 large cooked shrimp - peeled, deveined and cut in half
1 1/3 tablespoons chopped fresh Thai basil
3 tablespoons chopped fresh mint leaves
3 tablespoons chopped fresh cilantro
2 leaves lettuce, chopped
3 tablespoons hoisin sauce
1 tablespoon peanut butter
1 teaspoon Spiracha chilli sauce
1 teaspoon finely chopped peanuts

DIRECTIONS:


Bring a medium saucepan of water to boil. Boil rice vermicelli 3 to 5 minutes, or until al dente, and drain.
Fill a large bowl with warm water. Dip one wrapper into the hot water for 1 second to soften. Lay wrapper flat. In a row across the center, place 2 shrimp halves, a handful of vermicelli, basil, mint, cilantro and lettuce, leaving about 2 inches uncovered on each side. Fold uncovered sides inward, then tightly roll the wrapper, beginning at the end with the lettuce. Repeat with remaining ingredients.

In another small bowl, mix the hoisin sauce, peanut butter, chilli sauce and peanuts.
Serve rolled spring rolls with the hoisin sauce mixture.