Nem Cuốn B

Vật liệu:

Bnh trng

1 gi da heo

cht thnh

nem chua b (cng thức ở trang 19)

rau x lch v rau thơm đủ loại

nước mắm ngọt, đồ chua thi sợi nhỏ, ớt tỏi
bn

 

Cch lm:

Da heo trụng sơ với nước nng để ro kh, ri cắt sợi cho ngắn bớt trộn thnh. Nem b cắt miếng di bằng ngn tay. Khi cuộn ta dng bnh trng với rau thơm, lt bn vo lng bnh trng v cuốn  km nem v b.  Chấm nước mắm chua ngọt, đồ chua v tỏi ớt bằm. Tuyệt...