Tnh bạn v tnh yu  
Tnh bạn l khi bạn chơi với một người nhưng bạn lại thấy no nhiệt chẳng km g một cuộc lin hoan.
Tnh yu l khi bạn đi dạo ở giữa phố đng người nhưng lại cảm thấy như chỉ c 2 người.

Tnh bạn l khi ở cch xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đ ở gần.
Tnh yu l khi ở cch xa, cuộc sống của bạn khng hề như cũ, d bạn vẫn "cảm thấy" người đ lun
bn bạn.

Tnh bạn l khi bạn hy vọng người đ lm được những điều tốt nhất.
Tnh yu l khi bản thn bạn cố gắng mang đến cho người đ những điều tốt nhất.

Tnh bạn l khi bạn "khẳng định" bạn sẽ cố gắng ở bn cạnh người đ khi người đ cần.
Tnh yu l khi bạn sẵn sng bỏ tất cả để ở bn cạnh người đ.

Tnh bạn c thể tồn tại d khng c tnh yu trong đ.
Nhưng tnh yu khng thể tồn tại nếu khng c tnh bạn trong đ.