Ba điều  
1) Ba điều trong đời một khi đă qua không lấy lại được:
+ Thời gian
+ Lời nói
+ Cơ hội

 
2) Ba điều trong đời không được đánh mất :
+ Sự thanh thản
+ Hy vọng
+ Ḷng trung thực

3) Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
+ T́nh yêu
+ Ḷng tự tin
+ Bạn bè

4) Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
+ Giấc mơ
+ Thành công
+ Tài sản

5) Ba điều làm nên giá trị một con người:
+ Siêng năng
+ Chân thành
+ Thành đạt

6) Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
+ Rượu
+ Ḷng tự cao
+ Sự giận dữ