Mẹ yêu con đủ để...  
Mẹ yêu con đủ để hỏi con đi đâu, với ai và mấy giờ mới về nhà.

Mẹ yêu con đủ để buộc con phải tự để dành tiền mua xe đạp cho ḿnh, dù mẹ đủ tiền để mua cho con.

Mẹ yêu con đủ để bắt con mang chiếc kẹo sữa mà con đă
lấy ở cửa hàng mà không trả tiền, đến trả người ta với lời xin lỗi.

Mẹ yêu con đủ để đứng trông con dọn sạch pḥng trong2 tiếngđông hồ, dù việc đó mẹ chỉ làm trong ṿng 5 phút.

Mẹ yêu con đủ để cho con thấy sự tức giận , thất vọng và nưóc mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ cũng không phải là người hoàn hảo.

Mẹ yêu con đủ để buộc con phải chịu trach nhiệm cho những hành động của ḿnh, dù đôi khi con phải trả giá đắt, dến mức làm mẹ đau ḷng.

Nhưng nhiều hơn cả, mẹ yêu con đủ để con nói "không" dù khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ v́ điều đó.

Đó là những cuộc chiến đấu không dễ dàng, và mẹ mừng v́ mẹ đă chiến thắng.Bởi v́ cuối cùng, con cũng đă chiến thắng đấy, con có thấy không?