Suy Ngẫm  
Để nhận thức được gi trị của một thng, hy hỏi b mẹ sinh con chưa đầy thng tuổi.

Để nhận thức được gi trị của một tuần, hy hỏi bin tập vin tuần bo.

Để nhận thức được gi trị của một giờ, hy hỏi những người yu nhau đang chờ cuộc hẹn.

Để nhận thức được gi trị của một pht, hy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.

Để nhận thức gi trị của một giy, hy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.

Để nhận thức gi trị của một sao, hy hỏi người vận động vin vừa đoạt Huy chương vng Olympic.

     Hy trn trọng mỗi pht giy bạn c.
     Hm qua l lịch sử.
     Ngy mai l b ẩn cn đ.
     Hm nay l "mn qu" m chng ta c được.
     Đ l l do chng ta gọi n l "hiện tại".

Đừng đợi phải nhn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.

Đừng đợi đến khi được yu thương rồi mới yu thương.

Đừng đợi đến khi c đơn rồi mới nhận ra gi trị của một người ban.

Đừng đợi một cng việc vừa rồi mới bắt đầu lm việc.

Đừng đợi đến khi c thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đi cht.

Đừng đợi tới khi vấp ng rồi mới nhớ tới những lời khuyn.

Đừng đợi tới khi c thật nhiều thời gian mới khởi đầu cng việc.

Đừng đợi đến khi lm người khc buồn lng rồi mới xin lỗi.

Đừng đợi , v bạn khng thể biết l bạn sẽ đợi bao lu ...

     Đừng tm về qu khứ
     Đừng tưởng đến tương lai
     Qu khứ đ khng cn
     Tương lai th chưa đến
     Hy qun chiếu sự sống
     Phải tịnh tiến hm nay
     Kẻo ngy mai khng kịp