Giết Chó Khuyên Chồng Thế Sự   

Ngày xưa, một nhà nọ có hai anh em, anh th́ giàu có làm nên, em th́ nghèo đói bấn túng. Người anh không ngó ngàng ǵ đến em, ngày ngày anh chỉ kết bạn với những ai ai, nay bọn này, mai bọn khác, hôm th́ rượu chè linh đ́nh, hôm th́ cờ bạc tấp nập, ai ưa muốn cái ǵ th́ dâng biểu, ai cần đến tiền bạc th́ cho vay, cho mượn. C̣n chính em th́ thật không bao giờ biết cái bát đôi đũa hay đồng tiền phân bạc của anh nó ra sao cả.

Người em cũng đành chịu vậy, không lên tiếng phàn nàn hay giận ǵ anh. Nhưng người vợ người anh thấy thế lấy làm bất b́nh, thường vẫn nói với chồng: "Cùng mẹ cùng cha là ruột thịt, khác tông khác giống là người dưng, sao nhà chỉ chuộng người dưng mà không thiết ǵ đến ruột thịt như thế"! Chồng căi lại: "Ai có thân th́ người ấy lo. Chớ có phải là anh th́ phải trông nom đến em đâu". Vợ biết can chồng không được, nhân một hôm chồng đi vắng, vợ ở nhà đánh chết luôn một con chó, đem chiếu bọc lại rồi để ở xó vườn. Tối đến chồng về, vợ giả cách làm ra sợ hăi, nói rằng: "Ban trưa lúc ḿnh đi vắng nhà, có một thằng bé ốm yếu vào xin ăn. Tôi mắc bận chưa kịp cho th́ nó kêu gào chửi ầm ĩ. Tức ḿnh tôi lấy đ̣n gánh đập nó một cái, không biết phải chỗ nhược làm sao, nó quay ra chết lập tức, tôi vội vàng lấy chiếu bó xác nó lại, c̣n để ở góc vườn đằng kia..." Bây giờ không biết mượn ai đem nó đi chôn cho làng xóm người ta khỏi biết". Chồng nghe nói hoảng hốt run sợ, chạy đi t́m mấy người bạn rất thân xưa nay, nói chuyện thực t́nh như thế và xin đến giúp đem đi chôn hộ. Nhưng người này đến kẻ khác không nhờ được ai cả, người th́ chối từ việc này, kẻ th́ thoái thác việc nọ.

Chồng tiu nghỉu chạy về bảo vợ. Vợ nói rằng; "Thế th́ ḿnh sang gọi chú nó vậy, thử xem chú nó có đến không". Chồng sang gọi em, th́ em vội vàng đến ngay, bảo rằng: "Ta phải mau mau đang đêm đem chôn đi, kẻo chậm trễ trong làng có ai biết th́ khốn". Rồi săm săm ra chỗ bó chiếu, cùng với hai anh chị khênh cái xác đem đi chôn. Xong đâu đấy về nhà, không hề kêu khó nhọc chi cả.

Lúc em về rồi, vợ mới bảo chồng: "Đấy nhé! Người ta nói: Anh em như chân như tay là phải lắm. Hôm nay may mà có chú nó sang giúp cho, không th́ hai vợ chồng ḿnh đến khốn. Nào ḿnh có c̣n mong nhờ vào những "bạn làm nên giàu" cùng những "người dưng có nghĩa" nữa hay thôi". Chồng nghe vợ nói, có ư hối hận, như dần tỉnh ra.

Sáng hôm sau vừa dậy đă thấy mấy người bạn kéo đến đầy nhà. Họ cho là đánh chết người thật, nên họ giở mặt đ̣i ăn đút tiền bạc. Chồng sợ lắm đă toan đưa tiền bạc ra lễ thật. Nhưng người vợ nhất định không nghe, bảo họ muốn làm ǵ th́ làm. Không có tiền, họ tức giận, bảo nhau lên cáo quan. Quan liền cho trát bắt hai vợ chồng người anh đến. Chồng th́ sợ thất thần, vợ bảo cứ yên tâm.

Lúc quan tra hỏi, người vợ đứng dậy thưa rơ đầu đuôi câu chuyện để thử bạn chồng như thế nào. Quan cho lính khai quật cái xác đem lại xem, th́ quả nhiên là một con chó mực.

Quan liền thét mắng đánh đ̣n mấy ông bạn xấu bụng, và khen người vợ hiền, khéo biết cách khuyên chồng. Từ đó, người chồng mới từ những ông bạn quư hóa kia và trông nom đến em ân cần tử tế.


o0o