Mài Dao Dậy Vợ Thế Sự   

Ngày xưa, có một người nhà quê rất hiền lành lấy phải một người vợ độc ác. Nhà c̣n một mẹ già, bà cụ lại khắc khổ lắm điều thành hai bên mẹ chồng, nàng dâu cứ lục đục xô xát luôn, không mấy khi được yên ổn, vui vầy trong gia đ́nh. Người chồng lấy làm bực ḿnh ngao ngán. Anh ta đă dụng tâm, lắm lúc vắng vợ, th́ có lời phải chăng nói với mẹ, luc' vắng mẹ, th́ hết sức khuyên răn vợ. Nào ngờ luống công vô ích. Trong nhà thật chẳng c̣n được chút ǵ ḥa khí, mà mỗi ngày lại càng thêm khó chịu hơn. Đôi bên xung khắc kịch liệt, rút lại chỉ một ḿnh anh chồng ở giữa là khổ. Anh ta bèn nghĩ ra một kế, rồi một hôm ra chợ mua một con dao bầu thật lớn, đem về cứ mài mài, liếc liếc măi.

Vợ lấy làm lạ hỏi. Anh ta chẳng nói chẳng rằng. Dao mài xong lại cất đi. Cách vài hôm sau lại đem dao ra mài nữa. Vợ hỏi anh ta cũng nhất định không nói.

Năm ba lần như thế, vợ quyết hỏi cho ra lẽ, anh ta mới chịu nói: "Tôi mài dao đây chỉ định hễ có dịp là thịt mẹ đấy thôi. Ḿnh tính xem mẹ bây giờ đă già, chẳng chết trước cũng chết sau, thế nào cũng chết một lần. Nếu cứ để mẹ sống ở đời, nay to tiếng cùng ḿnh, mai căi cọ cùng ḿnh, ngày kia bới móc chửi rủa ḿnh, ḿnh tuy phận dâu con, ḿnh cũng chẳng chịu, đôi bên thành ra bất b́nh xô xát với nhau để xóm giềng người ta sỉ vả tôi. Tôi không sao chịu được. Tôi phải tính cho xong mẹ th́ tôi mới được yên vui cùng ḿnh, vợ chồng ta mới ḥng có lúc sung sướng". Chồng nói như thế làm cho vợ phải suy nghĩ rồi đâm ra hối hận. Và từ hôm đó, đổi cả tâm tính, cả cách cư xử với mẹ chồng, không c̣n ǵ là ngang ngạnh nữa.

Chồng thấy thế đă mừng ḷng. Đợi ít lâu, chồng lại mang dao ra mài. Mài đi mài lại thật sắc, rồi thử đi thử lại đôi ba lần. Vợ thấy vậy trong ḷng nôn nao, người run lẩy bẩy. Một lát chồng gọi lại bảo: "Hôm nay tao phải ăn thịt mẹ đây". Rồi săm săm đến gần chỗ mẹ nằm làm bộ như định giết mẹ thật. Chị chàng hốt hoảng, vội vàng chạy theo giữ lại: "Thôi tôi trăm lạy ḿnh, ngh́n lạy ḿnh. Trăm tội, ngh́n tội là ở nơi tôi cả, chớ không ở như mẹ già. Ḿnh đừng làm thế mà oan uổng mẹ cả đôi ta. Từ rày tôi xin tu tỉnh lại và hứa rằng không c̣n một điều ǵ to tiếng với mẹ nữa".

Rồi quả nhiên từ hôm đó, trong nhà ḥa thuận vui vẻ, nàng dâu ăn ở với mẹ chồng quư hóa hơn là con gái đối với mẹ đẻ vậy.


o0o