Biển Đm 1


   
  Nhớ v cng Biển gọi Đm huyền thoại

Mang sng về yu bờ ct bao la

Rạo rực tim yu thịt da chờ khắc khoải

Một vng tay m rất ấp đ qu xa

Biển đm ơi, sao thấu hết nhớ nhung

Bờ ct ơi, sao thấm hết nỗi lng

Trong hồn ta cn sng vỗ mun trng

Trong tim ta cn nỗi nhớ mnh mn
g.