Biển Đm 2

      
    
 

Sng trắng xa vỡ a trn bờ ct

Trng dương ơi sng bạc về từ đu

Tri tim sầu nỗi nhớ chẳng phai mu

Niềm đau hỡi nơi đu l nguồn cội

 Biển đm ơi cht tnh xin trao gởi

 Cho ngn đời sng vỗ nhịp c liu

Đm v minh biển vẫn đẹp yu kiều

Hồn si m tm thắp sng tnh yu.