Biển Đêm 3

      
    
 
Biển thay tên nhưng âm quen tiết điệu

Vẫn dập dồn sóng vỗ nhịp cô liêu

Mảnh trăng trôi trên sóng bạc phiêu diêu

Trong như khối ngọc Lam Điền* lộng lẫy
 
Là biển đêm sóng bủa vây huyền thoại

Là vầng trăng xanh vời vợi thiên thu

T́nh yêu này xin trang hoàng t́nh sử

Ngất ngây này em xin giữ riêng em.