Trăng    
   
  trên đầu
một mảnh trăng khuya

trong ḷng
một mảnh trăng chia với người

đường xa
thăm thẳm mù khơi

một v́ sao lạc
cuối trời huyền không.