Cô Lê Thị Thông
 
 
B Tuyết, Cô Thông, Thập, K Hồng
Gia đ́nh Cô Thông
 
Cha Luật, vợ chồng Cô Thông và thầy Như Ư